Hoe kan body stress ontstaan

Ieder mens ervaart dagelijks situaties waarbij de grens van wat het lichaam aan kan mogelijk wordt overschreden, zoals door zorgen, verdriet of ruzie, een (auto)ongeluk, een valpartij, het tillen van zware dingen, een verkeerde (zit)houding bij het werk, zwaar lichamelijke belasting, of invloed van chemische stoffen.

De oorzaak kan verschillend zijn, het gevolg is vaak “body stress” (= vastgezette spierspanning). Dit laatste leidt tot vermoeidheid, pijnklachten en ander lichamelijk ongemak in hoofd, nek, rug, armen, benen, voeten en/of handen. Body stress geeft namelijk druk op zenuwbanen (de “bedrading” van het lichaam), die de interne communicatie verzorgen. Waar de communicatie niet naar behoren verloopt, worden problemen niet goed opgelost.

De stress waaraan we dagelijks worden blootgesteld is niet alleen maar negatief. Een zekere mate van stress helpt ons vooruit, houdt ons actief en stimuleert daarmee onze groei en ontwikkeling.

Wanneer de spanning (= stress) echter te hoog oploopt, en het aanpassingsvermogen van het lichaam te boven gaat, gaat het lichaam zichzelf beschermen door het aanspannen van spieren. Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam. Als die situatie langere tijd aanhoudt wordt de stress als spanning vastgezet.

Wat ervaren kan worden is pijn, stijfheid, zwelling en vermoeidheid. Negeren we deze signalen, dan zal de spanning zich op een dieper niveau in de spieren vastzetten met als gevolg toenemende klachten. Door vastgezette spierspanning wordt het functioneren van het zenuwstelsel negatief beïnvloed. De communicatie van en naar de hersenen verloopt niet meer optimaal. De hersenen krijgen hierdoor niet voldoende signalen dat er actie ondernomen moet worden. Zo wordt het zelf herstellend vermogen van het lichaam ondermijnd.

We onderscheiden drie hoofdoorzaken van Body Stress:

Lichamelijke overbelasting

Lichamelijke overbelasting kan acuut ontstaan door een verkeersongeluk, een ernstige val of het verkeerd tillen van een zwaar voorwerp. Ook kan het langzaam worden opgebouwd door een onjuiste houding, een belastende sport en zwaar lichamelijk of repeterend werk. Verder kan een langdurig ziekbed of zwangerschap overbelasting veroorzaken.

Emotionele overbelasting

Emotionele overbelasting kan acuut optreden bij heftige emoties zoals angst, boosheid, verlies van een dierbare of shock. Ook kan het langzaam opgebouwd worden door financiële zorgen, verdriet, bezorgdheid, depressie, problemen op het werk of verstoorde relaties.

Chemische overbelasting

Chemische overbelasting kan ontstaan door overgevoeligheid voor bepaalde stoffen in onze leef- en werkomgeving, en ons voedsel. Het gaat daarbij niet alleen om eten en drinken, maar ook het inademen of via de huid opnemen van schadelijke stoffen. Denk hierbij aan insecticiden, verfdampen, kunstmatige kleur- en smaakstoffen, schoonmaakmiddelen en cosmetica.