De Body Stress Release techniek

De Body Stress Release techniek is ontwikkeld om het natuurlijke, helende vermogen van het lichaam te ondersteunen. Dat doen we door het loslaten van vastgezette spierspanning te stimuleren.

Een Body Stress Release behandeling bestaat uit (a) het lokaliseren van vastgezette spierspanning, (b) het vaststellen van de richting waarin de spanning zich voordoet, en (c) het toepassen van een ‘release’ op precies die plekken.
Een release is een impuls / lichte druk of een patroon van impulsen op een van te voren geteste plaats, in een specifieke richting. Hierdoor wordt het lichaam gestimuleerd om de vastgezette spierspanning los te laten.
Een cliënt, die met Body Stress Release start, begint een proces van ondersteuning van het zelfhelend vermogen. Het is daarom gebruikelijk om met nieuwe cliënten direct de eerste daarvoor noodzakelijke (3) afspraken in te plannen.

Tijdens de 1ste afspraak (dag 1) krijgt u uitleg over BSR en een intake. Tijdens dat gesprek krijg ik een beeld van uw huidige situatie en omstandigheden (actueel en uit uw verleden), die mogelijk hebben bijgedragen aan de klachten. Ook krijgt u de eerste release.

Omdat uw lichaam zal reageren op die release, is het goed om dit proces enkele dagen de tijd te geven. Ik zie u graag terug op dag 4, zodat u kunt aangeven wat uw ervaringen zijn en ik met een 2de release daarop kan reageren. Voorafgaand aan een release test ik altijd of er inderdaad sprake is van vastgezette spierspanning en in welke richting deze is georiënteerd.

De 3de afspraak valt op dag 11. Uw lichaam heeft dan een week de tijd gehad om op de 2de release te reageren. Het gaat om een proces, waar uw lichaam naar behoefte tijd voor zal vragen. Geen "instant fix" dus. Per persoon kunnen de reacties variëren. Het komt voor dat er direct verlichting optreed, maar er kan als eerste respons juist ook ongemak optreden. Dat is tijdelijk en een eerste signaal dat uw lichaam "aan het werk is".

Als de vastgezette spierspanning nog niet zo lang aanwezig is, kan het proces van loslaten vrij snel plaatsvinden. In de meeste gevallen is er binnen deze eerste 3 behandelingen al een positieve vooruitgang. Is de spanning al langere tijd - mogelijk al jaren - aanwezig, dan kunnen meer releases nodig zijn.

De toepassing van Body Stress Release is specifiek, gericht en vooral zacht. U wordt behandeld, liggend op een speciale behandelbank, terwijl u geheel gekleed bent. Met testen wordt onderzocht of er sprake is van vastgezette spierspanning. Daarbij geeft uw eigen lichaam - middels “biofeedback” - aan waar body stress zit en in welke richting deze is georiënteerd.

Body Stress Release is geen medische techniek; er worden geen aandoeningen benoemd, er wordt geen diagnose gesteld, maar met zachte pulsen wordt het lichaam geholpen om de body stress los te laten.