Beroepsvereniging BSRAN

De Body Stress Release Associatie Nederland (BSRAN) is de officiële beroepsvereniging van alle in Nederland gevestigde BSR-practitioners. Ik ben als Body Stress Release practitioner lid van de BSRAN.
De BSRAN waarborgt de kwaliteit, professionaliteit en continuïteit van Body Stress Release als preventieve- en curatieve techniek, ter bevordering van optimale gezondheid (zelfherstel) van ieder mens, om te kunnen leven naar volle potentie.

De BSRAN stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en de kwaliteit van BSR als techniek te waarborgen. Daartoe heeft de vereniging statuten en een huishoudelijk reglement, waarin onder andere voortgezette educatie en klacht- en tuchtrecht zijn opgenomen.

De BSRAN is notarieel vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder nummer 02072079.

Body Stress Release is ontwikkeld in Zuid-Afrika; de techniek wordt daar sinds 1981 toegepast. Vanaf 1987 bestaat de opleiding tot BSR-practitioner in Zuid Afrika en sinds 2014 ook in Engeland.